Båtslipp

Melbu båtforenings småbåthavn har også slipp for å ta opp båter for vedlikehold.
Ta kontakt hvis du ønsker å benytte slippen vår

Slippansvarlige

Svein Christoffersen 

901 81 655

Slippassistenter

Stig Olsen
Roger Jensen
Terje Bjørnsen

970 03 651
960 11 860
461 96 920

Priser  

Medlemmer
Oppsett inklusiv 1. døgn
Deretter pr. påbegynt døgn


Kr 1.250,-
Kr 500,-
Ikke medlemme
Oppsett inklusiv 1. døgn
Deretter pr. påbegynt døgn


Kr 1.600,-
Kr 625,-