Båtslipp

Melbu båtforenings småbåthavn har også slipp for å ta opp båter for vedlikehold.
Ta kontakt hvis du ønsker å benytte slippen vår

Slippansvarlige

Svein Christoffersen 

901 81 655

Slippassistenter

Stig Olsen
Per Ole Pedersen
Ståle Rist

970 03 651
414 49 646
997 27 178

Priser  
Medlemmer Kr 60,00 pr fot +mva
Ikke medlemme Kr 80,00 pr fot +mva
Tid: 3 døgn plastbåter 4 døgn trebåter (vær avhengig)  
Pris for overtid Kr 400,00 pr døgn +mva
Korttidsoppsett: medlemmer Kr 400,00  + mva
Ikke medlemmer Kr 600,00 +mva