Båtslipp

Melbu båtforenings småbåthavn har også slipp for å ta opp båter for vedlikehold.
Ta kontakt hvis du ønsker å benytte slippen vår

Slippansvarlige

Svein Christoffersen 

901 81 655

Slippassistenter

Stig Olsen
Roger Jensen
Terje Bjørnsen

970 03 651
960 11 860
461 96 920

Priser  

Medlemmer/Ikke medlemme
Oppsett inklusiv 1. døgn
Deretter pr. påbegynt døgn


Kr 1.250,-
Kr 500,-